Midlertidigt salg

Ogólne zasady i warunki

ARTIKEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER

Disse generelle vilkår og betingelser for danmark-dk.com (“GTC”) gælder for enhver ordre afgivet af en besøgende på dette e-handelswebsted (“kunde”). Afgivelse af en ordre via danmark-dk.com online-butikken betyder, at kunden har læst disse generelle handelsbetingelser og udtrykkeligt bekræfter deres gyldighed med udelukkelse af alle andre. Yderligere vilkår og betingelser for køber er udelukket, medmindre danmark-dk.com udtrykkeligt anerkender dem skriftligt på forhånd.

ARTIKEL 2: PRIS

Alle angivne priser er i EURO, altid inklusive moms og alle andre skatter eller gebyrer, som betales af kunden. Hvis der opkræves forsendelsesomkostninger, oplyses de separat.

Tilbuddet gælder kun varer beskrevet ordret. De vedhæftede billeder er kun til dekorative formål og kan indeholde elementer, der ikke er inkluderet i prisen.

danmark-dk.com forbeholder sig retten til at nægte at acceptere en ordre, hvis produkter er forkert prissat online. Kunden har altid ret til at annullere ordren eller kun at købe varer til korrekt pris.

ARTIKEL 3: TILBUD

Selvom onlinekataloget og e-handelswebstedet er udarbejdet med største omhu, er det muligt, at de tilbudte informationer er ufuldstændige, indeholder faktuelle fejl eller ikke er opdaterede.

Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for danmark-dk.com. danmark-dk.com er med hensyn til nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de afgivne oplysninger kun forpligtet til at træffe foranstaltninger. danmark-dk.com er på ingen måde ansvarlig for faktuelle, typografiske eller trykfejl.

Har kunden specifikke spørgsmål, for eksempel vedrørende størrelse, farve, tilgængelighed, leveringstid eller leveringstype, bedes du kontakte danmark-dk.com på forhånd.

Tilbud er altid gældende så længe lager haves og kan til enhver tid ændres eller trækkes tilbage af danmark-dk.com. danmark-dk.com er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed af noget produkt.

ARTIKEL 4: LEVERING OG UDFØRELSE AF KONTRAKTEN

danmark-dk.com bestræber sig på at levere alle købte varer så hurtigt som muligt, når det er muligt.

Eventuelle synlige skader og/eller kvalitetsmangler på varen eller andre mangler ved leveringen skal straks anmeldes af kunden til danmark-dk.com.

Risikoen for tab eller beskadigelse overgår til kunden, når denne (eller en af ​​ham udpeget tredjemand, som ikke er transportøren) kommer i fysisk besiddelse af godset. Risikoen overgår dog til kunden ved overdragelse af varerne til speditøren, såfremt fragtmanden er blevet instrueret af kunden om at transportere varerne, og denne mulighed ikke er givet af Shopping Complete.

ARTIKEL 5: EJENDOMSFORBEHOLD

De leverede varer forbliver danmark-dk.coms eksklusive ejendom, indtil de er fuldt betalt af kunden.

Kunden forpligter sig til at henlede tredjemands opmærksomhed på danmark-dk.coms ejendomsforbehold om nødvendigt, fx ved beslaglæggelse af varer, der endnu ikke er fuldt betalt.

ARTIKEL 6: AFBRYDELSES- OG OPSIGELSESPOLITIK

Du har ret til at nedgradere eller annullere Tjenesten og slette dine personlige og forretningsmæssige data ved at skrive til vores kundeserviceafdeling på info@denmark-dk.com.

Du forbliver ansvarlig for alle gebyrer på din konto, indtil Tjenesten nedgraderes eller annulleres, inklusive fulde månedlige gebyrer for den måned, hvor du annullerer.

Du har ret til at annullere tjenesten inden for 30 (tredive) dage, hvis vi ikke har påbegyndt tjenesten efter din bekræftelse. Dit indbetalte beløb vil derefter blive refunderet til dig inden for 3-5 (tre-fem) hverdage.

Brugerdata kan sekreteres på hjemmesiden i op til 30 (tredive) dage fra abonnementets udløb, og brugeren har ret til at forny abonnementet og gendanne dataene. Efter ovennævnte periode slettes brugerens kontodata øjeblikkeligt. Hvis Brugeren udtrykkeligt opsiger sin konto på Agenturtjenesterne, slettes Brugerens data øjeblikkeligt fra Agenturtjenesterne uden mulighed for datagendannelse.

offersagency vil arkivere og gemme alle detaljer relateret til din brug af Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til: fakturaer, samt brugerens kontaktoplysninger, for den periode, der er fastsat i gældende lovgivning. Ingen personlige data vil blive overført til tredjeparter, undtagen i tilfælde, der er fastsat i ufravigelige lovbestemmelser, herunder, men ikke begrænset til: statens skattetilsyn, domstole, andre kompetente institutioner, der anmoder om sådanne oplysninger eller med henblik på at indgive retskrav eller forsvar.

ARTIKEL 7: GARANTI

I henhold til lov af 21. september 2004 om forbrugerbeskyttelse ved salg af forbrugsvarer har forbrugerne juridiske rettigheder. Denne juridiske garanti gælder fra købsdatoen af ​​(hvis relevant, levering til) den første ejer. Eventuelle kommercielle garantier påvirker ikke disse rettigheder.

For at gøre et garantikrav skal kunden kunne fremvise købsbevis. Det anbefales, at kunden opbevarer varens originale emballage.

For varer købt online og leveret til kundens hjem skal kunden på forhånd kontakte danmark-dk.com kundeservice og returnere varen til redjedeals.com for egen regning.

I tilfælde af en mangel skal kunden informere danmark-dk.com Discount hurtigst muligt. Under alle omstændigheder skal kunden anmelde manglen inden for 2 måneder efter dens opdagelse. Efter denne periode udløber alle rettigheder til modifikation eller erstatningslevering.

Garantien (kommerciel og/eller juridisk) gælder ikke for defekter som følge af uheld, uagtsomhed, fald, misbrug af artiklen, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller manualen, justering eller ændring af artiklen, overdreven brug, dårlig vedligeholdelse eller andet forkert eller uhensigtsmæssig brug.

Dette gælder heller ikke kortlivede eller forbrugsvarer.
Fejl, der viser sig efter 6 måneder fra købs- eller leveringsdato, betragtes ikke som skjulte mangler, medmindre kunden beviser andet.

Garantien kan ikke overdrages.

ARTIKEL 8: STRAF FOR MANGLENDE BETALING

Uden at det berører udøvelsen af ​​andre rettigheder, som Spring Action har til rådighed, er kunden i tilfælde af manglende betaling eller misligholdelse berettiget fra datoen for manglende betaling og uden varsel om misligholdelse, til renter på 10 % om året af det udestående beløb. Derudover er kunden i henhold til loven og uden varsel forpligtet til at betale en kontraktmæssig bod på 10 % af det givne beløb, dog minimum 25 EUR pr. faktura.

Uanset ovenstående forbeholder danmark-dk.com sig retten til at afhente (fuldt) betalte varer.

ARTIKEL 9: FORTROLIGHEDSPOLITIK

Den dataansvarlige, denmark-dk.com, overholder den belgiske privatlivslov ved behandling af personoplysninger.

De personoplysninger, du oplyser, vil kun blive brugt til følgende formål: ordrebehandling og levering, afsendelse af nyhedsbreve, reklame- og/eller markedsføringsformål.

Du har ret til at få adgang til og eventuelt rette dine personoplysninger. Forudsat at du beviser din identitet (kopi af dit ID-kort), kan du få adgang til dine personoplysninger gratis via hjemmesiden info@denmark-dk.com ved hjælp af en skriftlig, dateret og underskrevet anmodning. Hvis det er nødvendigt, kan du også anmode om rettelse af data, der er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante.

Hvis dine data bruges til direkte markedsføring: Du kan gratis gøre indsigelse mod brugen af ​​dine data til direkte markedsføring. Du kan altid kontakte Zomerknallers, info@denmark-dk.com.

Vi behandler dine data som fortrolige oplysninger og videregiver dem ikke til tredjemand, udlejer eller sælger dem.

Kunder er ansvarlige for fortroligheden af ​​deres adgangsdata og adgangskodebrug. Dit kodeord opbevares i krypteret form, så danmark-dk.com ikke har adgang til det.

danmark-dk.com fører (anonym) online besøgsstatistik for at vise, hvilke sider på hjemmesiden der besøges og i hvilket omfang. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os på info@denmark-dk.com.

ARTIKEL 10: BRUG AF COOKIES

Når du besøger et websted, kan “cookies” blive placeret på din computers harddisk. En cookie er en tekstfil, der gemmes af en webserver på din computers browser eller mobilenhed, når du besøger et websted. Cookies kan ikke bruges til at identificere enkeltpersoner; en cookie kan kun identificere én enhed. Vi bruger både førsteparts- og tredjepartscookies.

Du kan indstille din webbrowser til ikke at acceptere cookies, til at advare dig, når en cookie er installeret, eller til senere at slette cookies fra din harddisk. Dette kan gøres via dine browserindstillinger (ved hjælp af hjælpefunktionen). Bemærk venligst, at noget grafik muligvis ikke vises korrekt, eller at du muligvis ikke kan bruge visse programmer.

Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtykke til brugen af ​​cookies.

ARTIKEL 11: EFFEKTIVITET – UTILGÆNGELIG

Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser anses for ugyldig, ulovlig eller ineffektiv, vil dette på ingen måde påvirke gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af ​​de resterende bestemmelser.

Denmark-dk.com’s undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed angivet i disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid skal ikke anses for at være et afkald på en sådan bestemmelse og skal ikke påvirke gyldigheden af ​​sådanne rettigheder.

ARTIKEL 12: ÆNDRING AF VILKÅR

Disse vilkår og betingelser er suppleret med andre vilkår og betingelser, som de udtrykkeligt henviser til, og af Spring Actions generelle salgsbetingelser. I tilfælde af konflikt har disse vilkår og betingelser forrang.

danmark-dk.com kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser uden yderligere varsel. Ethvert køb foretaget efter ændringen udgør kundens accept af disse nye vilkår.

ARTIKEL 13: TILBAGEBETALINGSPOLITIK OG PROCES

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesten, har du 30 dage fra leveringsdatoen til at returnere din ordre.

Refunder din(e) service(r) hurtigt og nemt i følgende trin:

Kontakt vores kundeserviceafdeling: info@denmark-dk.com

Vi svarer dig inden for 24 timer.
Refusioner vil blive behandlet inden for 3-5 hverdage fra det tidspunkt, hvor du bliver berettiget til en refusion.

Bemærk: Alle tjenester, du køber, består af digitale produkter og behandles automatisk. Derfor er det ikke muligt at overføre eller refundere en video, der er offentliggjort offentligt på YouTube.com med det formål at ændre til en anden video, ændre eller refundere en ophavsretligt beskyttet video eller overføre eller refundere alle vores andre tjenester, hvis videoen, voiceover, script eller thumbnail er blevet brugt offentligt på YouTube.com.